Vi hjælper virksomheder med at sikre profitabel vækst med Business Analytics

Lad ikke kompleksitet bremse din forretning

customers

Kompleksitet, der er ude af kontrol, er skidt for din forretning. 

Når den vokser, står du overfor 3 udfordringer: 

Du vil gerne undgå, at kompleksitet æder din indtjening og bremser profitabel vækst

Du mangler overblik over dine kunders og produkters sande lønsomhed

Du bruger tid på BI-rapporter og analyser, men dine KPI’er forbedres ikke

Profitabel vækst kræver mere end BI rapporter.
Vores platform giver dig handlekraft til at forbedre dine KPI’er

Profitabel vækst

Skab profitabel vækst i din virksomhed

Evnen til at imødekomme kundernes krav er afgørende for jeres konkurrencedygtighed. Leveringstid, lave priser og fleksibilitet er i dag et konkurrenceparametre på lige fod med produktegenskaber. De stærkeste virksomheder formår at yde alt det med lavest mulige omkostninger, så både omsætning og indtjening forbedres.

Men det kræver indsigt i virksomhedens produkt- og kundeportefølje. Hvilke kunder og produkter taber du penge på? Og hvad er baggrunden for de tabsgivende aktiviter i virksomheden?

Det giver vi ledelsen svar og handling på.

Sales

Den rette service til de rette kunder

Mange virksomheder har en one-size-fits-all tilgang, når det kommer til deres kunder.

Det resulterer i en situation, hvor dine mest værdifulde kunder kan blive overset og få dårlig service, mens andre får mere, end de betaler for.

Vi hjælper dig med at få et overblik over dine kunders sande lønsomhed, så du kan yde den rette service til de rette kunder.

Fælles sprog på tværs af organisationen

Mange virksomheder spilder både tid og penge på misforståelser mellem salg og supply chain.

Med vores løsning kan virksomheden følge udviklingen af de nøgletal, som typisk indgår i S&OP – lagerværdi, leveringssikkerhed og forecast accuracy.

Muligheden for at se på produkt- og kundesegmenterne er et stærkt visuelt værktøj til at skabe en fælles forståelse for forretningen, og hvordan Salg og Operations sammen kan skabe profitabel vækst.

Et attraktivt sortiment dine kunder efterspørger

Kategoriarbejdet kræver overblik over tusinde varenumre og deres bevægelse gennem produktets livscyklus fra indfasning, modenhed og udfasning.

Vi giver de kategoriansvarlige et værktøj og hjælp til at analysere varernes aftræksmønster, bevægelser, indtjeningsgrad, ind- og udfasning og hvordan dine leverandøraftaler kan forbedres.

Det gør vores kunder i stand til at skabe et sortiment kunderne efterspørger, og som øger virksomhedens indtjening.

Nøglen til profitabel vækst

Din virksomheds evne til at balancere udbud og efterspørgsel  er afgørende for jeres konkurrenceevne, vækst og indtjeningsgrad.

Vores løsning gør det muligt at gennemskue de skjulte omkostninger i virksomhedens produkt- og kundemix. Vi hjælper dig med at bruge det til at påbegynde oprydningsarbejdet og fastlægge Service Level Agreements, som både sikrer din virksomhed forbedret working capital og leveringssikkerhed.

Med andre ord; profitabel vækst for din virksomhed.

De rette varer i de rette mængder

Hvordan sikrer Indkøb de rette varer i de rette mængder? Nogle varer har et stabilt aftræk og er relativt nemme at købe ind. Andre er mere uforudsigelige. 

Vi giver dig et hurtigt overblik over dine varers aftræksmønstre, MOQ og omsætningshastighed. Og så hjælper vi dig med at bruge den viden til at udvikle en differentieret indkøbsstrategi, hvor sikkerhedslager, indkøbsadfærd, leveringsvilkår mm. er tilpasset den enkelte vares mønster.

Det gør vores kunder i stand til at sikre de rette varer i de rette mængder og i sidste ende øge deres virksomheds indtjening og sikre profitabel vækst. 

Mindre kompleksitet. Øget effektivitet.

Logistikfunktionen er nødt til at være datadrevet for at kunne prioritere sine ressourcer.

Med udgangspunkt i analyser af den enkelte vares working capital, omsætningshastighed leveringssikkerhed og cost-to-serve hjælper vi med at udvikle Service Level Agreements, så leveringstider, priser  er afstemt mellem salg, operations – og i sidste ende kunden.

Det gør dig i stand til at øge din effektivitet, din virksomheds indtjening og sikre profitabel vækst.

Dine leverandøraftaler er en guldmine

Dine leverandøraftaler påvirker i høj grad din evne til at tilbyde kunderne de rette varer, til den rette pris, på de rette vilkår.

Vi hjælper dig med at analysere de skjulte omkostninger ved at markedsføre og lagerføre det enkelte varenummer. Og så introducerer vi 18 forskellige forhandlingsvariabler til leverandørforhandlingen med fokus på at minimere Total Cost of Ownership.

Det gør vores kunder i stand til at opnå optimale vilkår i deres leverandøraftaler.

Mindre manuelt arbejde. Mere effektivitet.

Med ABC APA, der automatiserer analytiske processer kan enhver medarbejder i din virksomhed opnå værdifulde indsigter på et splitsekund. Høst frugterne af den øgede effektivitet og brug indsigterne til at optimere din værdikæde end-to-end og sikre profitabel vækst.

VI FOKUSERER PÅ AT SKABE VÆRDI FOR VORES KUNDER.

Med ABC Softwork har vi øget vores omsætnings-hastighed med 19%. Og mine medarbejdere er langt mere motiveret

EJER, PETER GARBER
CONVENA DISTRIBUTION A/S

Vores hold af eksperter guider dig hele vejen

Vores Customer Success Team har gennemført +100 kundeprojekter og ved bedre end nogen anden, hvordan man bruger data og analyser til at undgå at tabe indtjening.

De slipper dig ikke, før du og din virksomhed er på rette vej mod bedre indtjening og profitabel vækst.

3 enkle trin, der sikrer din indtjening og profitable vækst

Fortæl os om dine udfordringer

Book en uforpligtende demo med en ABC ekspert og se, om vores løsning kan hjælpe din virksomhed.

Vores analytikere sætter din løsning op

I samarbejde med dig sætter vores analytikere din løsning op, så du kan gå live indenfor 4 uger.

Skab bedre indtjening efter 3 måneder

Vi hjælper dig hele vejen til succes. Vores 4-ugers hypercare gør, at du kan handle og få ROI på 3 måneder.

Vores 8-ugers plan, der giver dig ROI på 3 måneder

Onboarding plan

VI FOKUSERER PÅ AT SKABE VÆRDI FOR VORES KUNDER.

Efter 9 måneder er vores servicegrad steget fra 82% til 92%

CEO, LARS CHRISTENSEN
DANA LIM

Vores priser er fleksible. Opnå ROI på 3 måneder

Vores kunder tæller alt fra iværksættere til store  virksomheder. Få en pris, der matcher dit budget, og opnå ROI indenfor 3 måneder.

Sådan sikrer Matas profitabel vækst

En ny styringsmodel har givet Matas detajleret indsigt i vareflowet fra centrallagre til  deres knap 400 butikker.

Modellen har hjulpet Logistik med at styre lagerniveauer på både centrallager og i butikkerne. De har reduceret omkostninger, fastholdt deres høje servicegrad og frigivet ekstra tid i butikkerne til god kundepleje.

Læs mere

Klar til at gå i gang?

Lad ikke kompleksitet bremse din forretning. Book en gratis demo med en af vores rådgivere og se, om vores software, ABC Cloud, kan skabe værdi i din virksomhed.