mobil-optimized-SC-Banner-blog-den-superoptimerede-supply-chain-ABC-softwork

De 5 fejlsikre trin til en superoptimeret supply chain

Troels Kyhn Jakobsen 22.06.2022

Din forsyningskæde er vejen til profitabel vækst. Målet er en markant lavere lagerbinding, høj servicegrad mod kunderne og agilitet i forhold til markedets udvikling. Vi giver dig de 5 fejlsikre trin til en superoptimeret supply chain. Det eneste du skal gøre, er at læse med.

I den superoptimerede supply chain arbejder virksomheden tæt sammen på tværs af siloer, og med leverandører og kunder. Vi har udarbejdet en 5-trins model, på baggrund af +150 implementeringsforløb, der skitserer og gennemgår de forskellige modenhedsfaser en virksomhed gennemgår på vej mod den superoptimerede supply chain.

Det er vores erfaring, at de fleste virksomheder går i stå på trin 2, produktlønsomhed & leverandørsamarbejde, da de mangler vilje og værktøjer til at komme videre.

De 5 supply chain udviklingstrin mod modenhed

De 5 trin i modellen beskriver virksomhedens strategiske og operationelle modenhed på tværs af de klassiske siloer: salg, indkøb og logistik. Trin 1-3 kigger primært bagud i kæden, hvorimod trin 4-5 også involverer kunder og højere kompleksitet.

Abc-softwork-5-trinsmodel_udviklingstrin-062022

Man kan hurtigt reagere på markedsændringer, hvis der er gennemsigtighed i ens forsyningskæde.

Trin 1: Silotænkning & fravær af fakta

Virksomheder på trin 1 fokuserer på toplinjevækst og forsyningssikkerhed. De arbejder ud fra teorien om at alle varer og kunder er lige vigtige, og out-of-stock får bølgerne til at gå højt.

Som konsekvens opererer man med et unødvendigt højt varelager og en lav omsætningshastighed.

Beslutninger træffes oftere på baggrund af mavefornemmelser end data. Virksomhedens data bruges ikke strategisk, og både ledelse og medarbejdere arbejder uden et fælles beslutningsgrundlag.

Silotækning er udbredt: salg, indkøb og logistik, opererer hver for sig og prøver at optimere deres egne KPI’er.

Virksomhedens ledere og medarbejdere er ikke er klar over, at siloerne modarbejder hinanden og på den måde begrænser virksomhedens muligheder for succes. I denne fase mangler organisationen et fælles sprog og en erkendelse af at forandringer er nødvendige.

Trin 2: Produktlønsomhed & leverandørsamarbejde

Springet fra trin 1 til 2 sker når virksomheden erkender at deres vækst ikke nødvendigvis er profitabel.  De har også erkendt nødvendigheden af at kunne servicere markedet differentieret, f.eks. er nogle produkter vigtigere end andre – og nogle kunder er vigtigere end andre. Virksomheden arbejder på dette stadie med deres data, og bruger den nye indsigt til at skabe et fælles sprog på tværs af afdelinger.

trin 2 er der primært fokus på analyse af produktlønsomhed.

 

Virksomheden erfarer at kun 20% af varerne af deres varer genererer 80% af omsætningen – og begynder at forme deres arbejdsgange derefter.

80-20_reglen_ABC_AnalyseABCsoftwork_03_2022

På trin 2 begynder virksomheder at arbejde struktureret med analytics, og identificerer deres vigtigste varer (AA) og deres mindre vigtige varer.

Læs mere: ABC Analyse: Kun 8 % af dine varer gør en forskel

Med ledelsens opbakning etableres et strategisk beslutningsgrundlag og et fælles sprog, som klæder indkøb- og logistikfunktion på til at træffe beslutninger der er til virksomhedens bedste. Herefter starter “oprydningen” i den eksisterende supply chain:

1. Produkter der primært bidrager med “støj” og kompleksitet fjernes fra varesortimentet

2. Virksomheden definerer spilleregler der sikrer en sund balance i varelageret, og tilgodeser både forsyningssikkerhed og lagerbinding.

Samarbejdet med leverandørerne systematiseres

På trin 2 tager samarbejde og forhandling med leverandører udgangspunkt i den differentierede tilgang (AA varer er vigtigere end CC varer). Målet er at aftale- og leveringsvilkår afspejler virksomhedens egne prioriteter.

Tip-scm-leverandøraftaler-01

Alle forandringer skal forankres i toppen, og ledelsen skal understøtte den nye forståelse af at noget er vigtige end andet. Hvis ikke ledelsen er moden til at træffe de svære beslutninger, er virksomheden ikke på trin 2.

Trin 3: Salg & Supply Chain

trin 3 bygger virksomheden bro mellem salg og supply chain, og der opstår en fælles dagsorden.

Det er en stor opgave af forene de to verdener – den kommercielle og den operationelle – som traditionelt set er drevet af meget forskellige mål og persontyper.

Denne fase handler i høj grad om mennesker, fælles prioriteringer (ABC sproget) og forandringsledelse.

Læs mere: Sådan sætter du fart på din ABC-strategi

Sekundært om analyse. Dog kræver det fakta at skabe et fælles verdensbillede og herefter planlægge og systematiserer rutiner og processer, som sikrer at virksomhedens supply chain er – så vidt muligt – på forkant med efterspørgslen og kundernes bevægelse i markedet.

Virksomhederne forud for fase tre, er ofte reaktive og på bagkant med efterspørgslen.

Tip-scm-salg-06-2022

Trin 4: Kundelønsomhed

trin 4 er virksomheden klar til at tage fat i analyser af kunderne, og kundernes profitabilitet.

Mange virksomheder servicerer kunder, der reelt giver underskud. De ved det bare ikke. Med det gode datagrundlag, der viser lønsomheden sort på hvidt, får virksomheden et stærkt grundlag for at prioritere kunderne og for at genforhandle kontrakter.

Rejsen mod den superoptimerede supply chain

rejsen-mod-den-superoptimerede-supply-chain-abc-softwork-06-22

Trin 5: Den superoptimerede supply chain

I den superoptimerede supply chain arbejder alle enheder i virksomheden tæt sammen på tværs af interne siloer og med leverandører samt kunder. Målet er at levere en sublim service, på en profitabel og ansvarlig måde.

trin 5 baseres forhandlinger, med både leverandører og kunder, på en gensidig interesse i at udvikle og styrke hinandens forretning.

Man fremmer styrkerne og reducerer svaghederne i “den store værdikæde“, som både kunde og leverandør er en del af.

Tætheden giver virksomhederne en sund forretning med en stabil leveringsevne.

Flere paralelle supply chains i din supply chain

trin 5 begynder virksomheden at arbejde med segmentering af forsyningskæden, så den reelt skaber flere forsyningskæder med forskellige servicegrader. Alle kunder har ikke behov for det samme serviceniveau eller den samme opmærksomhed.

1. Nogle kunder ønsker en stabil forsyning af ensartede ordrer, der bliver leveret i én forsendelse én gang om måneden.

2. Andre har behov for hyppigere leveringer, der skal pakkes og mærkes forskelligt og leveres til forskellige adresser

Kunsten er at mestre de mange mindre supply chains i en.

Gav det stof til eftertanke?

Måske har vi inspireret dig til at kigge nærmere på forsyningskæden og de 5 trin.

Du er altid velkommen til at kontakte os – vi tager gerne en snak med dig om jeres udfordinger og vil hjertens gerne vise dig, hvordan du kan løse dem. Booke et uforpligtende sparringsmøde med os her. Ingen salgstaler og intet pres.

 

Book et møde her